''

Ngày 25 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tổ chức đoàn thể

Tổ chức đoàn thể

Tàu Việt Nam nhận lệnh tiến sâu vào khu vực giàn khoan 981


Sáng 13/5, tàu Việt Nam tiến vào khu vực có giàn khoan trái phép. Tàu Trung Quốc đã bao vây và đâm móp tàu 4032 của cảnh sát biển Việt Nam.