''

Ngày 25 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 11:16 24/02/2020  

Tuần 9 năm 2020
Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(24/02/2020)

- Học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 24/02/2020 đến hết tháng 02/2020.

Giao ban đầu tuần: CBGVNV có mặt đầy đủ

- BGH hoàn tất kế hoạch tuần đưa lên trang Web trường

- BGH: Nắm tình hình đội ngũ CBGVNV và HS trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Côrona.

- Hiệu trưởng nhận xét, đánh giá tình hình trực thời gian qua, nêu nhận xét của Đoàn KTYT Phòng GD khi về kiểm tra nhà trường và đoàn kiểm tra của thị xã.

- Giới thiêu 5 bộ sách giáo khoa:

1. Kết nối tri thức với cuộc sống

2. Chân trời sáng tạo

3. Cùng học để phát triển năng lực

4. Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

5. Cánh diều của nhà xuất bản đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

- Triển khai: Trang TT điện tử Ngành GD (thầy Giảng)

- Cô Thảo (KT) trình UBND xã kí duyệt kế hoạch phát triển năm học 2020-2021 và nộp PGD.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh tự ôn luyện tại nhà đặc biệt 1 số học sinh chưa hoàn thành CKTKN và học sinh năng khiếu.

Thứ Ba
(25/02/2020)

- CBGVNV trực theo lịch

- Hiệu trưởng kiểm tra hồ sơ kiểm tra nội bộ (PHT chuẩn bị hồ sơ).

- Kế toán chuẩn bị hồ sơ nghỉ hưu của thầy Lê Văn Cần để gửi cơ quan BHXH Hương Trà trước 30/04/2020.

- CBGVNV trực theo lịch

- Giáo viên hướng dẫn học sinh tự ôn luyện tại nhà đặc biệt 1 số học sinh chưa hoàn thành CKTKN và học sinh năng khiếu.

- Thầy phó hiệu trưởng bổ sung các loại hồ sơ chuyên môn đầy đủ để cuối tháng 4/2020  thực hiện công tác bàn giao.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Thứ Tư
(26/02/2020)

- Hiệu trưởng kiểm tra hồ sơ tổ trưởng chuyên môn (3 tổ chuyên môn chuẩn bị hồ sơ)

- CBGVNV trực theo lịch

PHT lập kế hoạch tháng 3/2020

- Hiệu trưởng kiểm tra cập nhật công văn đi đến (cô Trần Thị Phương Thảo chuẩn bị sổ công văn), kiểm tra hồ sơ Bồi dưỡng thường xuyên (phó hiệu trưởng chuẩn bị hồ sơ).

- Giáo viên hướng dẫn học sinh tự ôn luyện tại nhà đặc biệt 1 số học sinh chưa hoàn thành CKTKN và học sinh năng khiếu.- CBGVNV trực theo lịch

Thứ Năm
(27/02/2020)

- Sinh hoạt chuyên môn cấp trường (nghiên cứu các bộ sách giáo khoa lớp 1)

- CBGVNV trực theo lịch

- CBGVNV trực theo lịch

- Hiệu trưởng hoàn tất kế hoạch tháng 3/2020

Thứ Sáu
(28/02/2020)

- CBGVNV trực theo lịch

- CBGVNV vệ sinh cảnh quang môi trường chuẩn bị học sinh trở lại trường.

- CBGVNV trực theo lịch

- Giáo viên hướng dẫn học sinh tự ôn luyện tại nhà đặc biệt 1 số học sinh chưa hoàn thành CKTKN và học sinh năng khiếu.- BGH hoàn tất kế hoạch tuần học 22

Thứ Bảy
(29/02/2020)

- CBGVNV trực theo lịch

- CBGVNV trực theo lịch

Chủ Nhật
(01/03/2020)

- CBGVNV trực theo lịch

- CBGVNV trực theo lịch