''

Ngày 22 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 1-2-3

Tổ 1-2-3

Cập nhật lúc : 07:52 07/10/2017  

Tổ 1,2,3 Gồm các thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Giáo viên, 

2. Bà Trần Thị Xuân Diệu - Giáo viên

3. Bà Đặng Thị Thanh Nhạn  TT

4. Bà Trương Thị Hương Giang

5. Bà Võ Cao Thảo Nguyên TP

6. Ông Nguyễn Minh Châu

7. Bà Huỳnh Thị Thảo Trinh

8 Bà Tôn Nữ Kim Ngân

9. Bà Võ Thị Minh Nguyệt 

10. Nguyễn Thị Tất Thắng (sinh hoạt)

Số lượt xem : 274