''

Ngày 22 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 
Họ và tên: Nguyễn Thị Tất Thắng
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  nguyenthitatthang@gmail.com
Điện thoại:  0912491691
Địa chỉ:  Tây Lộc, Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 730

Các tin khác